ลงนามความร่วมมือ“โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำสมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคง”

งาน “Bangkok Halal 2020” 21-24 ก.พ.นี้

เสวนา “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย กับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ”

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา“เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

พิธีส่งมอบเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM2.5

อบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น”

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์ส 1 วันสุดฟิต พิชิต CU-TEP

สานพลัง C2F Mentor เสริมพลัง PhD Postdoc สร้างงานวิจัยคุณภาพสูง

เชิญชมนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัคร ปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2563

โครงการ “พิพิธภัณฑ์ความทรงจำ จุฬาฯ”

“ฝึกบริหารการเงินส่วนบุคคล” ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ

ขอเชิญฟังเสวนา เรื่อง “เขียน Essay เป็น ไปต่อได้ไกล”

โครงการประกวดการนำเสนอผลงานวิจัย 3 นาที

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 87

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ ร่วมตอบ “แบบสำรวจบรรยากาศทางสังคมในจุฬาฯ”

นิทรรศการ “เป็นไท Liberated” ที่ CU Art4C

การแสดงจุฬาวาทิต ครั้งที่ 214 วงเครื่องสายผสม วัชโรดม

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาภายในบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 42 พิธีเปิดการแข่งขัน 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สนามกีฬาจุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X