นิสิตจุฬาฯ รับความคุ้มครอง Covid-19 ฟรีจาก บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่ สลน. ด้วยชุดตรวจ Chula Baiya Rapid COVID-19 Strip Test

วิศวฯ จุฬาฯ ส่งหุ่นยนต์ “ปิ่นโต” ช่วยแพทย์และพยาบาล กู้วิกฤติ COVID-19 รอบใหม่ทั่วประเทศ

พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

,

จะแก้ปัญหา PM2.5 ให้ได้ผล ต้องทำแบบนี้เท่านั้น

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2563

,

“Thailand Halal Assembly 2020”

ประชุมวิชาการ “เมื่อไหร่…คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดงานใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 14 : ไตรภาคี สามัคคีร่วมใจ

“เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ฆ่าเชื้อโควิด-19”หนึ่งในผลงานเด่น อว. ตอบรับชีวิตวิถีใหม่

สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The Contributions of Al-Farabi to the Modern World”

การประชุมชี้แจง “หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2564”

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ปี 2563

,

ส่งความสุขปีใหม่ 2564 ด้วยภาพ ส.ค.ส. ชุด “จุฬาฯ ปฏิทินปลูกได้”

Virtual Healthcare Platform คลินิกสุขภาพเสมือนจริงในงานกาชาดออนไลน์

พิธีลงนามโครงการ Crushed Bottle Bank ระหว่างศูนย์ UTC จุฬาฯ และมูลนิธิสุทธิรัตน์ อยู่วิทยา

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ เปิดตัว “ห้องเอกซเรย์ระบบดิจิตอลสุดล้ำ” สำหรับประชาคมจุฬาฯ

การออกรางวัลสลากกาชาดจุฬาฯ ปี 2563

จุฬาฯ เจ้าภาพการประชุม ทปอ. ครั้งที่ 5/2563 และการประชุม สออ.ประเทศไทย ครั้งที่ 2/2563

,

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ปิดบริการบำรุงรักษาห้องสมุด

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X