ความร่วมมือจัดสรร “ที่พักฟื้น ISOLATION UNIT สำหรับผู้มีอาการดีขึ้นจาก COVID-19” เพื่อแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลจุฬาฯ

โครงการ CU V Care จุฬาฯ ดูแลประชาคมที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19

สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ “แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องของนิสิตและผู้ประสานงาน”

รวมหน่วยงานจุฬาฯ ที่ “ปิดให้บริการ – ปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ” เนื่องจากการระบาดของ COVID-19

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ที่คณะนิเทศศาสตร์

เชิญร่วม “บริจาคหน้ากาก N95” ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19

ทรัพย์สินจุฬาฯ จัด “รถบัสให้บริการในช่วงวิกฤติ COVID-19”

โครงการ “การปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรจุฬาฯ” ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ผู้สูงอายุที่อยู่ลำพังเสี่ยงตายจากโควิด-19สูงสุด ผู้เชี่ยวชาญจุฬาฯเตือน

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบนิสิตติดเชื้อ COVID-19 และเป็นผู้ติดเชื้อรายที่ 2 ของจุฬาฯ

,

ขอเชิญร่วม “โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19”

เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาปิด-เปิดประตูมหาวิทยาลัย อาคารจอดรถ และโรงอาหารจุฬาฯ รถโดยสารภายในจุฬาฯ งดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

นิสิตจุฬาฯ ปรับตัวอย่างไรในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง “แนวทางการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล สำหรับภาคการศึกษาที่ 3 (ระบบตรีภาค) และภาคฤดูร้อน (ระบบทวิภาค) ปีการศึกษา 2562”

,

จุฬาฯ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันและลดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตให้นิสิตหรือนักวิจัยจากต่างประเทศเดินทางกลับภูมิลำเนา

,

แนวทางการดูแลด้านสวัสดิการนิสิตจุฬาฯ กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

จุฬาฯ จัดพื้นที่นั่งในโรงอาหารตามแนวทาง “Social Distancing ลดความเสี่ยงการระบาดของเชื้อ COVID-19” ภายในมหาวิทยาลัย

สำนักข่าว AFP สัมภาษณ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯพัฒนาหุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X