จุฬาฯ ส่งนักกีฬา 641 คน ร่วมการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

เสวนา “ทหารกับการพัฒนาการเมืองไทย?: การพัฒนาความมั่นคงกับประชาธิปไตย”

จุฬาอารี ส่งมอบนวัตกรรมหุ่นยนต์ฟื้นฟูสุขภาพสู่สังคม

จุฬาฯ มหาวิทยาลัยสีเขียวอันดับ 3 ของไทย ปี 2019 อันดับ 1 ด้านการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การเรียนการสอนและการวิจัย

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดกิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ ครั้งที่ 13”

อบรมเชิงปฎิบัติการวิชาชีพโสตทัศน์ศึกษา เรื่อง InfoGraphic Pocket

กระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ พ.ศ.2563- 2567 ลงคะแนนเสนอชื่อรอบแรก 19 ธันวาคมนี้

พิธีมอบรางวัลรถยนต์แก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2562

จุฬาฯ  ร่วมมือ กฟน. และ EA ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยอัจฉริยะด้านพลังงาน

ขยายเวลาเปิดรับทุนวิจัย

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

,

หลักสูตร เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ

สัมมนาเจาะลึกอสังหาฯสูงวัยแดนปลาดิบ

กิจกรรม Night at the Museum 2019 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาฯ

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย “ผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน”

ทิม คุก ซีอีโอ แอปเปิล เยือน สาธิตจุฬาฯ

จุฬาฯ ร่วมมือเนคเทคและธนาคารกสิกรไทยพัฒนา Thai NLP โปรแกรมคิดและเข้าใจข้อความภาษาไทย

งาน “The 3rd International Conference on Functional Materials and Chemical Engineering (ICFMCE 2019)”

งาน “เทศกาลข้าวใหม่ ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย”

กิจกรรม “วันภูมิพล” ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X