คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่คณะฯ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19

พลาสมาจากผู้ป่วย COVID-19 ที่หายแล้ว นำไปใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้

จุฬาฯ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ปตท.สผ. ผลิตชุดตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19

ผู้สื่อข่าวโมเดิร์นไนน์ทีวีสัมภาษณ์แพทย์จุฬาฯ เรื่อง”ตู้ความดันลบสำหรับเก็บสิ่งส่งตรวจจากผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19″

ประกาศคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินไวรัสโคโรนา 2019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายที่ 3 ของจุฬาฯ

,

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ขอเชิญร่วมการประชุมแบ่งปันประสบการณ์ตรง จากการควบคุมโรคระบาด COVID-19 ในประเทศจีน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระราชทานหุ่นยนต์ Pinto แก่โรงพยาบาลจุฬาฯ เพื่อช่วยแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19 ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

CU NEX STAFF แอปพลิเคชันใหม่สำหรับบุคลากรจุฬาฯ

“อย่ายอมแพ้” ชาวศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ขอมอบบทเพลงเพื่อส่งกำลังใจ และแสดงความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่กำลังต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 แทนคนไทยทุกคน

ธารน้ำใจสาธิตจุฬาฯ เพื่อชุด Telepresence สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในภาวะวิกฤต COVID-19

รู้จักโรคอุบัติใหม่ “กาฬโรคในม้า” สาเหตุทำให้ม้าตาย เกิดขึ้นในไทยเป็นครั้งแรก

สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ ยกเว้นค่าเช่าและค่าบริการ 100% ช่วยผู้ประกอบการในช่วงสถานการณ์ COVID-19

อาจารย์แพทย์จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ไทยพีบีเอสเรื่อง “เครื่องตรวจ COVID -19 อัตโนมัติ”

ความภูมิใจของจิตอาสา และบุคลากรจุฬาฯ ผู้มาปฏิบัติงานในสถานการณ์ COVID-19

สภากาชาดไทย “เปิดรับบริจาคเงินและบริจาคโลหิต ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19”

“สายตรง ฟ ฟันกับทันตะ จุฬาฯ” ให้คำปรึกษาสุขภาพฟันอย่างปลอดภัย ในสถานการณ์ COVID-19

เชิญร่วมบริจาคสมทบกองทุนนวัตกรรม วิศวฯ จุฬาฯ เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนทางการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19

“เครื่องตรวจ COVID-19 อัตโนมัติ” รู้ผลเร็ว แม่นยำถึง 99 % ที่แรกและที่เดียวที่โรงพยาบาลจุฬาฯ

CU-RoboCovid ส่งมอบหุ่นยนต์ขนส่ง และสื่อสารทางไกลให้โรงพยาบาล

ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาฯ “บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับบุคลากรและนิสิต ที่พักฟื้นและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X