ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพัฒนาความรู้ด้าน Startup Fundraising”

หลักสูตร BALAC จัดสัมมนาเรื่อง “Asian Megacities Seminar”

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2562

เสวนาภารตวิทยา “กามสูตร พูดแต่เรื่อง sex?”

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 ศึกษาดูงานโรงเรียนกาสรกสิวิทย์

เสวนาวิชาการเรื่อง ฮ่องกง: ทำไมต้องประท้วง

นิทรรศการ “Visual Art Exchange 2019 INU – CU in Bangkok”

การแสดงดนตรี “Serenata Italiana” โดยวง CU String Orchestra

พิธีอัญเชิญเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จุฬาฯ จัด “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562”

ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม

โครงการส่งเสริมศักยภาพการวิจัย

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

นิทรรศการ “ไม่มีกาลเวลา” (Time Less)

การบรรยายพิเศษเรื่อง “การออกแบบกระบวนทัศน์ความคิด”

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะการประกวด Startups of Space เป็นตัวแทนประเทศและภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับโลก

,

จุฬาฯ ร่วมมือกระทรวงท่องเที่ยว – อพท.“โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

“ทุนวิจัย ปี 63 : เขียนอย่างไรให้ได้ทุน”

นิทรรศการและเปิดตัวแอปพลิเคชันครบรอบ 16 ปี ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X