“A+ Art+Anything” Galleries Night 2020 ที่ CU Art4C

สัมมนาผู้บริหารระดับต้นสายปฎิบัติการ

CU Open House 2020 : Find the way, Find the future

มอบของที่ระลึกให้นักกีฬาที่ทำผลงานให้กับมหาวิทยาลัย

เสวนา “การอธิบายพระพุทธศาสนาด้วยวิทยาศาสตร์ : แนวทางที่เหมาะสม”

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา “เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

ประชุมวิชาการเรื่อง “How to … เชื่อมมนุษยศาสตร์กับการแพทย์”

จุฬาฯ เปิดรับ ป.โท ป.เอก “สาขาวิชาประชากรศาสตร์”

นักวิชาการเวทีจุฬาฯ เสวนาให้ความรู้ “ตระหนัก ดีกว่า ตระหนก เรียนรู้ และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

เสวนาเรื่อง “Escape and Survive in Mass Shooting”

CU Around: คาถาปกป้องตัว “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมมาสก์”

ลงนามความร่วมมือโครงการจัดตั้งและดำเนินการศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่

ประชุมสัมมนาขับเคลื่อนเครือข่ายมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ กลุ่มภาคกลาง

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่าตระหนก เรียนรู้และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

พิธีลงนามสัญญาจ้างบริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเภทกองทุนตราสารหนี้

DIRU นิเทศ จุฬาฯ เผยผลวิจัย 15 ความเสี่ยงบนโลกออนไลน์ของคนไทย

การแสดงดนตรี Art Music Series “CU Clarinet Ensemble”

คณาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ คว้า 30 รางวัล จากสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2563

หอพระไตรปิฎกนานาชาติจัดงาน “การศึกษาและสืบสานพระไตรปิฎก”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 23 เรื่อง “ตระหนัก ดีกว่า ตระหนก เรียนรู้ และป้องกัน โคโรนาไวรัส 2019”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X