ชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้ 58,300 ต้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

การประชุมวิชาการ The 14th International Symposium in Science and Technology 2019 (ISST)

เปิดตัว “สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (School of Integrated Innovation, Chulalongkorn University: ScII)”

โครงการ “ฉลองรัชฉัตรแผ่นดินทศมินทรราชา”

การเสวนาเรื่อง “การศึกษาพระไตรปิฎกในศตวรรษที่ 21” ในงานเปิดตัวสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ชุด “การสืบทอดพระไตรปิฎกบาลี 2,600 ปี”

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562

เสวนาวิชาการ “ฮ่องกง : ทำไมต้องประท้วง?”

“ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

จุฬาฯร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

งาน GenEd Fair 2019

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญฟังปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนา กับการแก้ปัญหาตัวตน”

โครงการชาวจุฬาฯ ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วีดิทัศน์การฝึกซ้อมและจัดบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจุฬาฯ

ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย

พิธีเปิดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล” (Halal Science Week 2019)

เสวนาวิชาการ “พรรณไม้ในมรดกทางวัฒนธรรม ครั้งที่ 1”

ปี่พาทย์ไม้แข็ง ศิษย์ครูไชยยะ ทางมีศรี

งาน International Students Orientation-Fall 2019

เปิดตัว Lido Connect สยามสแควร์

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X