จุฬาฯร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษานานาชาติด้านประชากรและวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 10

การปฐมนิเทศนิสิตใหม่โครงการพัฒนากีฬาชาติ

ขอเชิญชาวจุฬาฯ และผู้สนใจเข้าชมและร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ในงาน Chula Safety 2019 : ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

,

เสวนา “AI กับอาชีพในอนาคต”

ผลงานการออกแบบ “อาคารโรงเรียนอนุบาลดุมใหญ่” โดยนิสิต INDA คว้า 2 รางวัลระดับโลก

, ,

โครงการ X Campus Ads Idea Contest 2019

โครงการ 10 สายธารแห่งความดี เราทำดีด้วยหัวใจ

“เปิดบ้านจุฬาฯ หารือกระทรวงการอุดมศึกษาฯ”

รัฐมนตรี อว.จับมือจุฬาฯ พัฒนามหาวิทยาลัยไทยสู่การศึกษาตลอดชีพ เพื่อสู้ความเหลื่อมล้ำและรับมือสังคมสูงวัย

การพัฒนาคุณภาพชีวิต หลักสูตรการเตรียมตัวและการปฏิบัติตนหลังเกษียณ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่

โครงการ “จิตอาสาศิลปกรรมสร้างสีสันทันตแพทย์”

โครงการพัฒนาธุรกิจต้นแบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสังคมไทย

สัมมนา “หลากมิติความสัมพันธ์ จีน-ไทย”

เชิญชมดนตรี ในงาน “กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะและวัฒนธรรมด้านดนตรีสากล”

รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตฯ ร่วมกับตัวแทนนิสิตจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ NBT มีคำตอบ

ขอเชิญร่วมงาน “GenEd Fair 2019”

การเสวนาเรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบใหม่ มีผลกับประชาคมจุฬาฯ อย่างไร

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X