งานประชุมนานาชาติ “จากวิจัยการแสดงสู่วิถีนิเวศวัฒนธรรม : สร้างสรรค์ชุมชนศิลปะให้ยั่งยืน” From Performance Research to CulturalEcologies:Creating Sustainable Artistic Communities

ประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ พบศิลปินไร้แขน สร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ

“LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

GenEd Pitching Contest 2019 “GenEd Changes Your Life ”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง“ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5

Leaf e-Scooter Sharing เปิดให้ใช้ในจุฬาฯ แล้ว

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Grab Campus Challenge 2019

,

ทีมนิสิตจุฬาฯ ชนะรางวัล Best Report จากการแข่งขันแผนการตลาดระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

, ,

นักวิจัยจุฬาฯ พัฒนา เซรั่มฟื้นฟูผิวจากสารสกัดน้ำนมเหลือง

,

การแสดงดนตรีโดยวง “The Viola Lovers”

เวทีจุฬาฯ เสวนา “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

นิทรรศการเล่นได้ – Forest of Play

หลักสูตรผู้บริหารระดับกลาง “The Prospect”

การประชุมเครือข่าย Engagement Thailand (EnT)

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และนักวิจัยใหม่

สัมมนา “Disruptive Digital Content”

ปาฐกถา “การเมืองไทย : ในสายตานักการเมืองระบอบประชาธิปไตย”

แรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X