วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประชากรศาสตร์ (นอกเวลาราชการ) รอบพิเศษ

เสวนา “มองอนาคต บริการห้องสมุดกับวิถีใหม่ (New Normal)”

โครงการอบรมความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาพัฒนาการ ประจำปี 2563

Chula UDC ให้คำปรึกษาฟรีทางออนไลน์ “การปรับปรุงบ้านสำหรับผู้สูงอายุ”

บทเพลง “ประคอง” เวอร์ชันพิเศษ จากพี่น้องนักร้อง นักดนตรีชาวจุฬาฯ

นิสิตปลื้ม จุฬาฯ มอบทุนบรรเทาวิกฤตโควิด-19

วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบ “รถ CU กองหนุน” ให้โรงพยาบาลที่สงขลาและกำแพงเพชร

เสวนาวิชาการครบรอบ 25 ปีคณะจิตวิทยา จุฬาฯ “Psychology of New Normal Behavior”

ประชุมวิชาการวาระพิเศษ COVID-19 Lecture Series ครั้งที่ 7

อบรม “เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้รับทุน”

เชิญร่วมเสวนาออนไลน์ “ทำวิจัยอย่างถูกวิธี ชีวีเป็นสุข”

คอร์สเรียนออนไลน์เว็บไซต์ Coursera สำหรับนิสิตและบุคลากรจุฬาฯ เรียนฟรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

สถาบันขงจื่อแห่งจุฬาฯ จัดทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK)

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ สมัครเข้าร่วม “Chula Safety Ambassador 2020”

ความเสี่ยงคนอ้วนกับโควิด-19

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือคู่มือ “การลดความเสี่ยงภัยพิบัติด้วยการเพิ่มศักยภาพของชุมชน”

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคร่วมประชุมในโครงการเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม

บริหารความเสี่ยงอย่างไร ให้มหาวิทยาลัยรอดภายหลังสถานการณ์ COVID-19

Art & Culture Talk Ep.8 “บรรยากาศดนตรีแจ๊ส และ Jazz Education ในประเทศไทย”

สัมมนาออนไลน์ “แนวทางการขับเคลื่อนตลาดแรงงานไทยเพื่อก้าวผ่านยุคโควิด-19

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X