แนวปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID – 19

ขอเชิญเข้าชมซุ้มงานกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 19-29 ธันวาคมนี้ ภายใต้แนวคิดสุดล้ำ Innovations for Society

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

,

โควิด-19 มา ชาวจุฬาฯ ยกการ์ดสูง

SUANLUANG SQUARE FLELD & FLEA MARKET

ก้าวเล็ก… ฝันใหญ่ … Go Phar Together สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม

,

ประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฮาลาล

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ค้นพบปะการังอ่อนชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “สิรินธรเน่”

,

เชิญร่วมการแข่งขันสร้างแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2021

สนจ. จัดประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563

เปิดตัว “ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” ผลิตภัณฑ์ลดฝุ่น PM2.5 นวัตกรรมจากงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

,

งานครบรอบ 107 ปีแห่งการสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

พิธีเปิดโครงการ “วัคซีนเพื่อคนไทย” มูลนิธิซียูเอ็นเทอร์ไพรส์เชิญชวนคนไทยร่วมบริจาค 500 บาท ผลิตวัคซีนโควิด-19 จากใบพืช

ขอเชิญร่วมงาน “ก้าวเล็ก…ฝันใหญ่… Go Together สู่การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม”

เสวนา”ทิศทางมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย” รุ่นที่ 2

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฎิบัติการ รุ่นที่ 89

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

แถลงข่าวโครงการ Envi Mission และเสวนา “ขยะ ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม”

โครงการ Envi Mission ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 2 “Waste a Moment เปิดประเด็นเรื่องขยะ”

เสวนาสาธารณะ “70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ลาว”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X