เปิดลงทะเบียนรับชุด PPE สำหรับโรงพยาบาลทั่วประเทศฟรี

CU Coronet ชวนดาวน์โหลดไลน์สติกเกอร์ “น้องอีเห็น” ช่วยดับไฟป่าภาคเหนือ

“เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” นวัตกรรมจากอาจารย์จุฬาฯ ฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19

ย้อนความประทับใจกับการแสดงดนตรีที่หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ประกาศรายชื่อและยืนยันสิทธิ์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในโครงการจุฬาฯ-ชนบท ปีการศึกษา 2563

การยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ การรับนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563 TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

บทเพลง “Song for Health” จาก CU Band แทนคำขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจในช่วงโควิด-19

คิดใหม่ ทำใหม่ กับการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วง COVID-19

อบรม Virtual Training “การบริหารความเสี่ยงองค์กร : เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสรองรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19”

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ภาควิชาศิลปการละคร ประจำปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานหุ่นยนต์ “ปิ่นโต”และ”กระจก” ช่วยโรงพยาบาลน่าน – สันทราย

ขอเชิญฟังเสวนา “Dramaturg-Drama Talk”

มูลนิธิชัยพัฒนารับมอบสเปรย์เพิ่มประสิทธิภาพหน้ากากผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19 จากจุฬาฯ

เวทีสาธารณะออนไลน์ “ข้อเสนอนโยบายสาธารณะในสถานการณ์โควิด-19”

บทความให้ความรู้จากคณาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ เพื่อลดความเครียดในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19

CU WE SHARE : ห้องปล่อยของ พื้นที่สนทนาเปิดใจสำหรับทุกคน

ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 7สัมภาษณ์เรื่องนวัตกรรม “สเปรย์พ่นหน้ากากผ้า” ป้องกัน COVID-19

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ มอบเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้โรงพยาบาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชุมชนและมัสยิดต่างๆทั่วประเทศ

งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2563

ปรับ “การแจ้งเงินเดือนบุคลากรจุฬาฯ ผ่าน CUERP – Fiori” ยกเลิกการส่งทางอีเมล เริ่มเมษายนนี้

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X