เสวนาวิชาการ “ทิศทางของการวัดและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา: มุมมองจากโรงเรียน”

โครงการจัดการระบบการสัญจร ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา และระบบระบายน้ำ คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์ 15 ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563

บัณฑิตจุฬาฯ กับความประทับใจในรั้วจามจุรี และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

บัณฑิตจุฬาฯ กับความประทับใจในรั้วจามจุรี และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เสวนา “ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต”

สมัครขอรับ “ทุนวิจัยมูลนิธิกระจกอาซาฮี 2563”

แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง อีดิปุส จอมราชัน

นิทรรศการ “BEGIN”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561 เป็นวันที่สอง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ปีการศึกษา 2561  วันแรก

จุฬาฯ ห่วงใยสุขภาพทุกคน จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบ e-Book

จุฬาฯ เปิดตัวรายการใหม่ “ผู้พิทักษ์รักโฮ่งเหมียว” เรียนรู้วิธีเปลี่ยนพฤติกรรมสัตว์เลี้ยงตัวป่วนให้กลับมาน่ารักอีกครั้ง

งานเปิดบ้าน Chula PPC Open House 2020

วิศวฯ จุฬาฯ จับมือ กลุ่มทรู เปิด TRUELAB@CHULA ENGINEERING: 5G & INNOVATIVE SOLUTION CENTER พร้อมเดินหน้าความร่วมมือพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรม 5G/IoT เพื่อสังคมไทย

เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษาและวิจัย Campus Tour 2019

ทุนสมทบอาจารย์/นักวิจัยของจุฬาฯ ออกไปทำวิจัยในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 “Contemporary Issues in Public Health”

สัมมนา “ACS on Campus”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X