หลักสูตร เติมหัวใจให้เป็นจุฬาฯ

กิจกรรม Night at the Museum 2019 ณ พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน จุฬาฯ

สัมมนาเจาะลึกอสังหาฯสูงวัยแดนปลาดิบ

สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนวิจัย “ผลกระทบจากความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้า จากพลังงานหมุนเวียน”

ทิม คุก ซีอีโอ แอปเปิล เยือน สาธิตจุฬาฯ

งาน “เทศกาลข้าวใหม่ ตอน มหัศจรรย์ข้าวไทย”

จุฬาฯ ร่วมมือเนคเทคและธนาคารกสิกรไทยพัฒนา Thai NLP โปรแกรมคิดและเข้าใจข้อความภาษาไทย

งาน “The 3rd International Conference on Functional Materials and Chemical Engineering (ICFMCE 2019)”

กิจกรรม “วันภูมิพล” ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาฯ สระบุรี

พิธีมอบวุฒิบัตรและพระเกี้ยวภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5

จุฬาวาทิต ครั้งที่213 ร้อยปีคีตาจารย์ ‘ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์”

เชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เคลื่อนนิด ขยับหน่อย ห่างไกลจากออฟฟิศซินโดรม”

งาน “CU VET DOG SHOW”

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย

,

การแสดง “ดนตรีในสวน” ครั้งที่ 27 ณ อุทยาน 100 ปีจุฬาฯ

สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดประชุมวิชาการนานาชาติ 2019

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

งานแถลงข่าว “Thailand Halal Assembly 2019”

รับสมัครนิสิตจุฬาฯ ร่วม”โครงการ จุฬาฯ – เสิ่นหยาง” เสริมสร้างประสบการณ์ ณ Shenyang Pharmaceutical University

งาน Envi mission ปีที่ 1 ตอนวัฒนธรรมรักษ์น้ำ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X