สัมมนา “ทักษะการเรียนรู้สำคัญของเด็กไทยที่ต้องไปถึง”

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทปาฐกถาของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส และ คำกล่าวต้อนรับในโอกาสเสด็จเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ปรับเปลี่ยนเส้นทางการเดินรถ เส้นทางเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ และเส้นทางสัญจรทางเท้าบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ในช่วงเตรียมพื้นที่ต้อนรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส

คำแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562

, ,

คำแนะนำสำหรับสื่อมวลชนที่มารายงานข่าว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ

แนวทางการรักษาความปลอดภัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามแบบแผนหน่วยงานความมั่นคง ในโอกาสที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิสเสด็จประกอบพิธีมิสซาในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย

เชิญร่วมงานกาชาด ประจำปี 2562 ร้านกาชาดจุฬาฯ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การประกวดร้าน งานกาชาด

คณะนักร้องประสานเสียงร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ในงานแสดงปาฐกถา ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอสมุดกลางจุฬาฯ เปิดบริการ 24/7

The EU and Its Work in Thailand

จุฬาฯร่วมมือกับ ททท.พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์พื้นที่น่าน-อันดามัน

สัมมนา “9 ทศวรรษ วงดนตรีชวาสู่ราชอาณาจักรสยาม”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยประจำปีการศึกษา 2562

งานเดิน-วิ่งการกุศล “EDU CU RUN 2020″

งาน “ตลาดนัดอุปกรณ์ผู้สูงอายุ”

งาน Inspiration talk ในหัวข้อ “Start It Now : Because tomorrow is already late”

ขอเชิญร่วมงาน Conversations with S.E.A. Write Awardees ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ประชุมวิชาการ The 7th International Conference on Bio-based Polymers ICBP2019

เวทีเสวนา ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ เรื่อง “คู่ชีวิต = คู่สมรส ?”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X