เชิญส่งผลงานประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

สัมมนา “Process Systems Engineering for Bio-Circular-Green (BCG) Economy”

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “พัฒนาการทางภาษากับการใช้ศิลปะในการสื่อสารสำหรับเด็ก”

เชิญชม นิทรรศการ “CLASS-Clay&Glass International Exhibition 2019”

ขงจื่อ จุฬาฯ เชื่อมสัมพันธ์ไทย-เสฉวนแดนสวรรค์แห่งความอุดมสมบูรณ์

, ,

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ปัก เปลี่ยนเมือง กับการใช้พื้นที่สาธารณะ”

งานวันลอยกระทงที่จุฬาฯ ปี 2562

Start It Now งานทอล์กที่จะทำให้คุณเริ่มต้นเส้นทางชีวิตในแบบของตัวเอง

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร Curtin University ประเทศออสเตรเลีย

CU Smile Day 2019

รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์ประเด็นเครื่องแต่งกายนิสิตในรายการ Asia Insight ช่อง NHK World

งานกาชาด ประจำปี 2562 ที่สวนลุมพินี เชิญแวะร้านกาชาดจุฬาฯ

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการUpskilling / Reskilling Industrial Workforce for Thailand 4.0

งาน “เปิดตัวหนังสือแปลเรื่อง จดหมายเปิดผนึกถึงดร.ฮุสาก จาก วาตซลัฟ ฮาเวล”

แถลงข่าว “ก้าวอีกขั้น ! แพทย์จุฬาฯ พัฒนางานวิจัยภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง” และ “CHULA Cancer Run”

เสวนาเรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับกฎหมายลิขสิทธิ์ “กระทงลิขสิทธิ์หรือ ลิด (รอน) สิทธิ์”

“Tuesday at Ephémère” ณ สถานีที่เราพบกัน ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ “The smarter future of higher education”

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี “เทคโนโลยีชีวภาพ” เริ่มเปิดเรียนปี 2563

อบรมเรื่อง “6th Conference on Drug Quality”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X