แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตจุฬาฯ

เสวนา “CEO Talk by CU Freshy 12”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

โครงการการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 86

จุฬาฯ จัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงร่วมงานวันทรงดนตรีที่จุฬาฯ

งาน “HeForShe University Tour” ที่จุฬาฯ

งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” เพลินเพลงพระราชนิพนธ์และบทเพลงไพเราะ ชมฟรี 20 ก.ย. ที่หอประชุมจุฬาฯ

ประกวดภาพถ่ายฟิล์ม “Pet’s love anniversary ครบรอบกี่ปีก็รักเหมือนเดิม”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองค์มนตรีและรัฐบุรุษ

วงดนตรี CU Band กับงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ความทรงจำประทับใจในบทเพลงพระราชนิพนธ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จทรงเปิดการประชุมวิชาการเรื่อง “70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี : อิทธิพลของรัฐธรรมนูญเยอรมนีต่อกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญไทย”

เสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบาง”

จุฬาฯ ติดตั้ง “ระบบเตือนภัยฝุ่น” ตรวจติดตามคุณภาพอากาศ

การอภิปรายเรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้กับตุ๊กตาทหารม้าดินเผา”

เสวนาวิชาการ CHULA SDG FORUM ครั้งที่ 3 เรื่อง“อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ”

การอบรม “จะเลี้ยงปลาสวยงามอย่างไรให้มีความสุข และสนุกกับการเลี้ยง”

บรรยายเรื่อง “Erasmus+ เพิ่มพลังวิจัย เสริมกำลังวิชาการ”

จุฬาฯ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562

อบรมการปฎิบัติมาตรฐานเพื่อการช่วยเหลือนิสิต

งานมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณ สำนักงานมหาวิทยาลัย

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X