บรรยายพิเศษ “Key Trend & *Influence of Circular Economy on Petrochemical Industry Development” เนื่องในโอกาส วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ครบรอบ 31 ปี

“พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ” ประจำปี 2562

นิทรรศการ “ภาพถ่ายชีวิตของมหาตมาคานธี” (The Life of Mahatma Gandhi)

รายการฟังดนตรีที่จุฬาฯ“ทำนองไทยในเพลงลูกทุ่ง”

ประกาศ “ปิดปรับปรุงนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562”

เสวนาวิชาการ “อนาคตประเทศกับความคาดหวังต่อการนำทางวิชาการ”

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย

Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

,

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2562

แนวทางการสอนและต้นแบบบทเรียนออนไลน์รู้เท่าทันชีวิตดิจิทัล

เชิญชวนอุดหนุน “สลากกาชาดจุฬาฯ 2562”

สถาบันการขนส่ง จุฬาฯ เปิดอบรมหลักสูตร Logistics : Strategy & Management

สัมมนาวิชาการ  “Laboratory Safety Seminar: How to Create Safety Culture in Academic Institute”

พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

จุฬาฯ และ The Korea Foundation ลงนามสัญญาความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาโทเกาหลีศึกษา

จุฬาฯ สร้างภาพยนตร์สั้น “Life of Kwan” รณรงค์ลดของขวัญฟุ่มเฟือยเพื่อลดการเกิดขยะในวันรับปริญญา

ฉลอง 70 ปี สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และ 30 ปี การทลายกำแพงเบอร์ลิน

บรรยายเรื่อง “Class Café – Startup”

Polish Day 2019

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X