ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

,

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน รุ่นที่ 2 ช่วยผู้ป่วยพาร์กินสันแก่เหล่ากาชาดทั่วประเทศ

งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

,

FAAMAI ​เชิญชวน เปิดประสบการณ์แปลกใหม่ชมภาพยนตร์แบบ immersive 360˚

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ “ศูนย์วิจัยไพรเมทระดับชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองระดับนานาชาติ” จาก AAALAC International

,

สัมมนา “ทิศทางหลักสูตรใหม่ สร้างเด็กอย่างไรในยุค VUCA World”

เชิญร่วมงาน “กาชาดออนไลน์ ปี 2563” เยี่ยมชมร้านกาชาดจุฬาฯ

ชุดหุ่นจำลองสามมิติของเยื่อหุ้มสมองและโครงหลอดเลือดของสมองสุนัข รางวัลเหรียญทองการประกวดนวัตกรรม INOVA 2020

,

คณาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในโลก

, ,

รายการจุฬาฯวาทิต ครั้งที่ 217

จุฬาฯ ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครนิสิตใหม่ “สาขาวิชาเคมีประยุกต์”

เชิญร่วมงาน “SUANLUANG SQUARE FIELD&FLEA MARKET”

จุฬาฯ ร่วมมือ BOL พัฒนาการเรียนการสอนและทักษะของนิสิตด้านนวัตกรรม

พิธีถวายสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นิสิตบัญชี จุฬาฯ รองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการ GHB Creative Innovation Contest

ประชุมสัมมนา “การส่งเสริมหน่วยงานสู่รางวัลเลิศรัฐ และรางวัล United Nations Public Service Awards”

สนจ.ร่วมมือ KBANK พัฒนา Mobile Application CHAM เชื่อมพลังนิสิตเก่าจุฬาฯ ทั่วโลก

การประกวดออกแบบบ้าน Young Architect ECO Home Contest

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลายและภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

,

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X