โครงการอบรม “ดาราศาสตร์” สำหรับนักเรียนชั้น ป.4 – ม.3

กฟภ. – จุฬาฯ ลงนามในบันทึกข้อตกลงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเชื้อโรค COVID-19

,

โครงการการพัฒนาการวางแผนงานในยุคของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

สัมมนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุน

กิจกรรม “Chula Health Fair 2020”

“เลื่อนงานแถลงข่าว” เปิดตัว โครงการผลิตแพทย์ 2 ปริญญา ป.ตรี แพทย์ – ป.โท วิศวกรรมชีวเวช

เสวนา Citizen’s Sense of The City ชีวิตคนเมืองในมลภาวะ “อากาศ แสง เสียง”

ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ‘นักคิดสุจริต’

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

,

สัมมนา “Education ICT Forum 2020”

งาน “Bangkok Halal 2020” 21-24 ก.พ.นี้

ลงนามความร่วมมือ“โครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมแบตเตอรี่ล้ำสมัยที่ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อความมั่นคง”

เสวนา “สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัย กับโครงการทะเลไทยไร้ขยะ”

เสวนาวิชาการ ถอดบทเรียนทางจิตวิทยา“เหตุกราดยิง : ที่มา ทางแก้ และป้องกัน”

พิธีส่งมอบเครื่องเซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณ PM2.5

อบรม “ล่ามการประชุมเบื้องต้น”

เปิดรับสมัครแล้ว คอร์ส 1 วันสุดฟิต พิชิต CU-TEP

สานพลัง C2F Mentor เสริมพลัง PhD Postdoc สร้างงานวิจัยคุณภาพสูง

เชิญชมนิทรรศการ “กายวิจิตร” (Clearing and Staining) ณ พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X