เสวนาเรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับกฎหมายลิขสิทธิ์ “กระทงลิขสิทธิ์หรือ ลิด (รอน) สิทธิ์”

“Tuesday at Ephémère” ณ สถานีที่เราพบกัน ละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ “The smarter future of higher education”

จุฬาฯ เปิดหลักสูตรปริญญาตรี “เทคโนโลยีชีวภาพ” เริ่มเปิดเรียนปี 2563

อบรมเรื่อง “6th Conference on Drug Quality”

โครงการ “พัฒนวิพากษ์” ครั้งที่ 2 เรื่อง โรงเรียนขนาดเล็ก…โจทย์ใหญ่ที่ท้าทายการศึกษาไทย

BALAC เชิญฟังการบรรยายโดย Darrel J. McLeod นักเขียนชื่อดังชาวแคนาดา

สัมมนา “iTIC FORUM 2019: Big Data and AI for Safer Roads”

ประชุมวิชาการ “The 7th International Conference on “Bio-based Polymers ICBP2019

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

สัมมนา UD Product Knowledge ครั้งที่ 10 “เจาะลึกอสังหาสูงวัย… แดนปลาดิบ”

แสดงความยินดี 29 ปี หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

มอบทุนการศึกษาให้นิสิตจุฬาฯ

Thailand Green Design Awards 2020

Workshop : TCP Incubator Hack Day s- Winter 2019 “Kill the Bull” ชวนสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนโลก

World Performance at Drama Chula & UNFOLDING KAFKA FESTIVAL 2019 Presents “KAFKA ZOO”

สัมมนา “Referencing China: Research and Practice”

คอนเสิร์ตเปิดตัวสมาชิกใหม่ CU Band ‘Voice of Angels ครั้งที่ 21’

การแสดงเดี่ยวเปียโนคลาสสิก Bangkok International Piano Festival 2019

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศอินโดเนเซีย

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X