งาน Chula Safety 2019

งานมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2562”

สัมมนาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการขนส่ง จุฬาฯ กับสถาบันวิจัยจากต่างประเทศ

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท-เอก

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน ภาษาอินโดนีเซียสำหรับชาวต่างชาติ

,

ทีมนิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลการตอบปัญหาสรีรวิทยานานาชาติ

ประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร “ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้”

โครงการ “ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่” สำหรับบุคลากรจุฬาฯ

สถาบันภาษาจุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

บรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ ปี 2562” เรื่อง “ไข้เลือดออก”

งาน คิดถึงครูประสิทธิ์ ถาวร

เสวนาทางวิชาการและแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ร้อยพลัง รังสรรค์วิถี : ก้าวนี้และก้าวต่อไปบนด้ามขวาน”

จุฬาฯให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

พิธีเปิดงาน”จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11″

พิธีมอบวุฒิบัตรและปิดการอบรม หลักสูตร “Best of the Best2”

ประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “วิกฤตสิ่งแวดล้อม : ถึงเวลาปฏิรูปการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในระบบการศึกษาไทย”

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร SOKA University

นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วมการประชุมเยาวชนนานาชาติที่อิตาลี และเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิส ณ นครรัฐวาติกัน

ประชุมระดมความคิดเห็น “ปลุกนวัตกรรมภาครัฐ : จากไอเดียสู่ Big Impact”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X