เสวนา “การทำงานกับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (ThaiJO) ตามเกณฑ์ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)”

โครงการ “บ่มเพาะยุวศิลปินนาฏศิลป์ – ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7”

“CUD OPEN HOUSE 2019” อิสระแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์และแบ่งปัน ก้าวทันศตวรรษที่ 21

ประกาศ เลื่อนการพิจารณาของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน (นักสืบสายน้ำ)

“นายก อบจ. หญิงคนแรกของจุฬาฯ” แนะนิสิตทำกิจกรรม ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

เสวนา “สยามและพุทธศาสนาในผลงานของพระสังฆราชปัลเลอกัวซ์”

ขอเชิญร่วมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างสมดุล “Plant for the Planet Thailand 2019”

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Hackathon “เปิดวาร์ปเส้นทางการค้า ด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน”

,

CU-NICT Workshop on Photonic Network Research 2019

ขยายเวลาการประกวดภาพถ่าย “ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ”

พิธีเปิดโครงการ CU ART 4Cคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

โครงการ “สิงห์ดำทำดี” แบ่งปันและใส่ใจน้องที่ห่างไกล

งาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11: มหัศจรรย์วันหนังสือ”

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ปีการศึกษา 2562

ประกวดลายแก้ว ZERO – WASTE CUP สำหรับนิสิตจุฬาฯ

สกสว. พบนักวิจัย จุฬาฯ

สัมมนาวิชาการ ครบรอบ  71 ปีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ

ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการพัฒนาความรู้ด้าน Startup Fundraising”

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X