พิธีเปิดนิทรรศการเรื่อง “ยลยันต์”

จุฬาฯ ลงนามร่วม 4 หน่วยงานพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้พิการ

จุฬาฯต้อนรับทูตประเทศไอร์แลนด์

,

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ไปในการประชุมวิชาการนานาชาติสภาดนตรีโลก ครั้งที่ 45

รายการ ฟังดนตรีที่จุฬาฯ 

ร่วมโหวตผลงานการประกวดคลิปวีดิโอ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 นักวิชาการและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมหาทางออก “ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

ละครเพลง “หลายชีวิต The Concept Musical”

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

รับสมัครนักเรียนเข้าแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์  BBTech Speech Contest

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทำแผนที่ด้วยโดรน”

สัมมนา “SDG’s Across the Globe:  Innovation for Humanity from Baltimore to Bangkok”

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2019)

งานประชุมนานาชาติ “จากวิจัยการแสดงสู่วิถีนิเวศวัฒนธรรม : สร้างสรรค์ชุมชนศิลปะให้ยั่งยืน” From Performance Research to CulturalEcologies:Creating Sustainable Artistic Communities

ประชุมชี้แจงโครงการทุนการศึกษาแก่ชาวต่างประเทศ

นักเรียนสาธิตจุฬาฯ พบศิลปินไร้แขน สร้างแรงบันดาลใจในงานศิลปะ

“LGBT เสรีภาพทางเพศสู่ความหลากหลายอย่างเท่าเทียม”

GenEd Pitching Contest 2019 “GenEd Changes Your Life ”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 21 เรื่อง“ทุเลาความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย”

พิธีเปิดและปฐมนิเทศผู้เข้าอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” รุ่นที่ 5

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X