จุฬาฯต้อนรับผู้บริหารประเทศอินโดนีเซีย

สัมมนาวิชาการ “นานาภาษา ทัศนคัมภีร์ : การอ่านและการตีความ”

งาน “พระมงกุฎฯ อยู่เกล้าชาวจุฬาฯ” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

สัมมนา “Big Data and AI for Safer Roads” โครงการวิจัยและพัฒนาข้อมูลอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน

Open-Air European Union Film Festival 2019

แสดงความยินดี “สถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ก้าวสู่ปีที่ 53”

พิธีเปิดนิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย”และสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”

“เหลียวหน้า – แลหลัง กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

เปิดตัว “ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม”

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Coding… Coaching…Unplug” วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ

“สยามานุสสติ” ปี 2562 “สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรันดร์”

“Thailand Halal Assembly 2019” การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้านานาชาติ

“บริการตรวจเลือด” รวดเร็ว ราคาถูก ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ

เวทีเสวนาสาธารณะ “พื้นที่สาธารณะกับเมืองของทุกคน”

ผลการออกสลากกาชาดจุฬาฯ ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี

อาจารย์จุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 3 สาขา พร้อมรางวัลผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และผลงานประดิษฐ์คิดค้น 25 รางวัล

นิทรรศการ “มหาวชิราวุธราชบรรณาลัย” และการสัมมนาเรื่อง ตามรอยพระบาท “พระมหาธีรราชเจ้า”

งาน “พระมงกุฎฯ อยู่เกล้าชาวจุฬาฯ” เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

จุฬาฯ จัดงาน “สยามานุสสติ” สืบศิลป์ไว้ ไทยนิรันดร์ เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X