คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อยู่ระหว่างการรับรองมาตรฐานนานาชาติ

พิธีเปิดแพรคลุมป้ายชื่ออาคารสำนักพิมพ์จุฬาฯ

พิธีเปิดโครงการปุยนุ่น Chula Smart Healthy Project

ร่วมเรียนรู้กับ “โครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” (Go Global Chulalongkorn 2019 )

งาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ที่ธรรมสถานจุฬาฯ

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ ประเมินผลการเรียนการสอนออนไลน์ (CU-CAS)

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา ชุดแก่นสารแต่ละคัมภีร์ ครั้งที่ 7 “เอาธรรมะมาฝาก : จาริกสู่ศรีลังกา 14-19 ก.ค.62”

อบรมเชิงปฏิบัติการ ทำงานมีความสุขปลอดภัยจาก Office Syndrome

เสวนา “นักคิดดิจิทัล Digital Thinkers Forum #1”

ประกวด Chula Safety Ambassador 2019

ประชุมวิชาการระดับภูมิภาคเรื่อง “การส่งเสริมการมีรายได้และมีงานทำของผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซี่ยนบวกสาม”

สัมมนาเรื่อง “Current Trends in Academic Publish : The importance of Metadata”

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ ชนะการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอินโดนีเซีย

นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18

,

การบรรยาย เรื่อง “The Future of English Language Assessment”

Embaze® และ All-Zeal® นวัตกรรมใหม่ทางด้านทันตวัสดุ ผลงานคณาจารย์จุฬาฯ กลุ่ม 4Ds project ได้รับการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

สัมมนา “Current Trends in Academic Publishing: The importance of Metadata”

ประกวดคลิปสั้น “สิทธิมนุษยชน… เรื่องรอบตัว”

ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ แสดงความยินดีครบรอบ 69 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

กิจกรรมเรียนรู้อันตรายกับความปลอดภัยใกล้ตัว

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X