การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สาธิตจุฬาฯ ปลูกจิตอาสา ร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อบรม “การผลิตสื่อ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์”

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงานสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

จุฬาฯ สำรวจและพื้นฟูต้นจามจุรีทรงปลูก พร้อมวางแนวทางแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว

เสวนาวิชาการเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับพุทธศาสน์ศึกษา” 

คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ ร่วมกับ จุฬาอารี เชิญร่วมงาน ติวเข้มผู้สูงวัยสู่ดิจิทัล 5.0

แถลงข่าว CHULA ART TOWN

ประกาศปิดการจราจรบางส่วน เนื่องในงานวันแรกพบนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิก “CU Percussion Ensemble”

“บริจาคโลหิต สาธิตจุฬาฯ”

โครงการ Sprint Accelerator Thailand 2019

สัมมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ลิงหางยาวทางภาคใต้ของไทย: พฤติกรรมการใช้เครื่องมือหิน พันธุกรรม ลักษณะทางสัณฐานและโรค

อบรม “การแสดงเบื้องต้น Basic Acting”

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

,

ออกกำลังกายกับ “โครงการปุยนุ่นยกกำลัง 3”

ทีมนิสิตจุฬาฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2019

เชิญร่วมงาน “หล่อเทียนพรรษา” ประจำปี 2562 ที่ธรรมสถานจุฬาฯ

ภาพยนตร์สั้น แนวโรแมนติก เรื่อง “The Gift” ของจุฬาฯ ได้รับรางวัลจากเวทีประกวดระดับโลก

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X