การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

บรรยาย “An introduction to publishing in international journals in education”

เสวนา “เจาะลึกวัสดุคอมโพสิท : จากเรซิ่นสู่วัสดุสารพัดนึก”

อบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครอง สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ”

ประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “Multiculturalism and Social Cohesion ”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Preventing Harm, Promoting Health: LGBT Acceptance”

อบรม “การเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ของหน่วยงานและองค์กรด้วย SEO”

ประชุมวิชาการนานาชาติ “Communication, Technology and New Humanism”

โครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ กองทุนศตวรรษที่ 2

สัมมนานำเสนอผลงานวิจัยและการบรรยายพิเศษ ชุด “เมื่อลมเปลี่ยนทิศ: เนเธอร์แลนด์ กับ การสลายระบอบและภูมิปัญญาอาณานิคม”

จุฬาวาทิต ครั้งที่ 210

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการสนทนาเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

แถลงข่าวการประชุมวิชาการนานาชาติ 27th AMIC Annual Conference หัวข้อ “Communication, Technology and New Humanism”

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร 

นิทรรศการงานจิตรกรรม  “ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี”

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันอานันทมหิดล

“สมองสุนัขจำลอง” นวัตกรรมรักษ์โลก ลดปัญหาขาดแคลนอาจารย์ใหญ่ทางสัตวแพทย์

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today

คณะผู้แทนจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยมเยือนจุฬาฯ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X