เสวนาเฉลิมพระเกียรติ “เมธีวิทยาพัฒนาจุฬาฯ สู่ศึกษิตสังคม”

จุฬาฯ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมฉลองโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

เชิญชมนิทรรศการ “ประกวดภาพวาดมหาตมาคานธี”

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

, ,

อบรมเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาในยุคดิจิตอล”

พิธีปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562

ผลงานนวัตกรรมจากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมที่สมาพันธรัฐสวิส

, ,

การแสดงดนตรีคลาสสิก Art Music Series รายการ “CU Guitar Recital”

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 เรื่อง “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ?”

แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

การบรรยายพิเศษชุด“ความรู้เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 จากบริษัทบีเอสไอ กรุ๊ปฯ

ชาวจุฬาฯลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ “ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก BANK OF AMERICA

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเปิดสอนรายวิชา CHULA MOOC และ OPEN EDUTAINMENT

สัมมนาทางวิชาการ “AEI-Five Joint Conference”

จุฬาฯให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยวอชิงตัน

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X