ขอเชิญชวนนิสิตจุฬาฯ และนิสิตเก่าเข้าร่วมโครงการ “จุฬาฯ สามัคคี”

พาน้องเตรียมตัว สู่รั้วจามจุรี

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ

โครงการสัตวแพทย์ จุฬาฯ อาสาเพื่อพัฒนาชนบท ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2561

YALPI 2019 เปิดรับสมัครผู้แทนการประชุมเชิงนโยบายของสุดยอดผู้นำอาเซียนรุ่นใหม่

ประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ

พิธีมอบทุนการศึกษาโตโยต้าแก่นิสิตจุฬาฯ ประจำปี 2561

งาน ARTBOX@Samyan 1-4 พ.ย. 2561

แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio)

เชิญชมละครเวทีเรื่อง “วิวาห์หรือวิวาท” (The Proposal) และ “นายหมีปากร้ายกับคุณนายปากแข็ง” (The Bear)

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน MULTI MENTORING SYSTEM

สานต่อความสัมพันธ์ไทย บาห์เรน ผ่านความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาฯ และ University of Bahrain

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 83

สัมมนา “ITIC FORUM 2018: POWER OF DATA SHARING”

ขอเชิญร่วมประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561

“เปิดพื้นที่บริการเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ที่อาคารจามจุรี 9

นิทรรศการ “วาดความสุข”

Law CU Fest 2018 : UNLOCK THE LAW

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X