จุฬาฯ แสดงนิทรรศการในงาน Digital Thailand Big bang 2018

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โฉมหน้าพลังงานไทย ยุค DISRUPTIVE TECHNOLOGY”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดูงานอุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

งานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัยที่จะเกษียณอายุราชการ

เชิญชมคอนเสิร์ตการกุศล “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก”

Asian Cancer Conference – 2018

การบรรยายพิเศษ “Post Mining in Germany”

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท-เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561

งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”

งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” เพลินเพลงพระราชนิพนธ์ และบทเพลงไพเราะโดยนิสิตเก่าจุฬาฯ

แถลงข่าวคอนเสิร์ต “ส่งต่อความหวัง พลังชีวิต เพื่อน้องโรคเลือดและมะเร็งเด็ก”

ประกวดความสามารถด้านทักษะการเขียนและการประพันธ์ เนื่องในวันพูนทรัพย์ ประจำปี ๒๕๖๑

“โครงการ ลูกยางสีชมพู” สอนการเล่นกีฬา “วอลเลย์บอล” ฟรี

ขอเชิญชวนบุคลากรจุฬาฯเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ปุยนุ่น Fit 2018

บรรยายธรรม “เทศนาพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา”

งาน “ART/Ed Chula 50++”

จุฬาฯ ขอเชิญชมการแสดงของคณะอนิรุทธ ไนท์ ประเทศอินเดีย

การประกวด “นวัตกรรมการขับเคลื่อนประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”

นิทรรศการ 4th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition “Story Never Dies”

นิทรรศการ “ชายคาเดียวกัน (Same House)”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X