หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม จุฬาฯ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท ประจำปี 2562

เสวนา “ความเป็นมาและสาระสำคัญร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพือเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. ” ฉบับผ่านความเห็นชอบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สัมมนา Workshop เรื่อง นโยบายและแนวทางการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่น

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17 นักวิชาการแสดงทัศนะ “พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

นำเสนอผลงานการอบรม “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media”

จุฬาฯให้การต้อนรับทูตประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

ขอเชิญชมละครเวทีคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ เรื่อง ” หลิน หงษ์ เหลา หลง “

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 18 เรื่อง “เข้าใจปัญหาเยาวชนกับภาวะซึมเศร้า”

งาน “คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต” ในธีม “EXplore the NEXT”

ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ “17th Urban Research Plaza’s Forum 2019”

เสวนา “นโยบายการศึกษา: ความหวังของประเทศจากการเมืองไทย”

งานครบรอบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาฯ 26 มีนาคม 2562

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯ ร่วมประกวดคลิปวีดิโอในหัวข้อ “PMCU พื้นที่เชื่อมโยงโอกาสสำหรับทุกชีวิต”

เชิญชวนนิสิตจุฬาฯ “ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS” ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561

ไทยออยล์มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตจุฬาฯ

พิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์น้ำน่าน” พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน”

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีรายการ “Reunion Concert” ในโอกาสครบ 102 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม “เทคนิคการเขียนข่าววิจัยเพื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social Media”

ประชุมวิชาการนานาชาติ eLearning Forum Asia 2019

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X