วง C.U. Band กับงานวันที่ระลึกวันทรงดนตรี พฤหัสบดีที่ 20 กันยายนนี้ ที่หอประชุมจุฬาฯ

การอบรม “ทักษะการให้ความช่วยเหลือนิสิตในภาวะวิกฤติ : หลักสูตรผู้กำกับสถานการณ์”

ปฐมเสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน”

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “โฉมหน้าพลังงานไทย ยุค DISRUPTIVE TECHNOLOGY”

ต้อนรับคณะผู้แทนจาก The University of Glasgow สหราชอาณาจักร เยือนจุฬาฯ

บรรยายพิเศษด้านแพทยศาสตร์ศึกษา (MedEd Talk) ครั้งที่ 4/2561

อบรมระยะสั้นตจวิทยา Current Issues In Dermatology 2018 Essence in Dermatology

สัมมนา เรื่อง “Data Protection for Business : Road to GDPR Standard”

ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562

,

ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 (E-Camp Chula #20)

มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนเวลาปิด-เปิดประตูศศินทร์

พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณ และงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ

งานมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2561”

ทำฟัน…ฟรีเนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

College of Pharmacy, The Iowa University สหรัฐอเมริกา เยือนจุฬาฯ

จำได้ในทีวี

CU TOYOTA Ha:mo OPEN INNOVATION CONTEST

“The Gift” ภาพยนตร์โรแมนติก ฉบับจุฬาฯ

เสวนาวิชาการ “เชิดชูครูวิศวกร เมธีวิศวกรรม วันบุญรอด 13 กันยายน”

การจัดการจราจรและข้อควรปฏิบัติใน “วันถ่ายภาพหมู่และพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตจุฬาฯ”

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X