การบรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4“เรื่อง พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

เสวนาวิชาการ “นโยบายสิ่งแวดล้อมกับการเมืองไทย : เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน?”

เวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 17″เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

เรื่องนโยบายภาษีอากรเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยผู้แทนจากพรรคการเมือง 10 พรรค

หลักสูตร “CHULA NEXT LEADERS รุ่นที่ 10”

พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

cusense.net ระบบการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยคณะวิศวฯ จุฬาฯ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโทและเอก ประจำปี 2562

งาน “ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์” เนื่องในโอกาสฉลอง 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เวทีจุฬาฯ เสวนา “เจาะลึก พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ ’62 คุ้มกันหรือควบคุมพื้นที่ออนไลน์”

CU Job & Education Fair 2019

“CU Saraburi Open House” เปิดบ้านจุฬาฯ สระบุรี

งานสัมมนา “พลิกโฉมไทย เปิดประตูสู่เศรษฐกิจนวัตกรรม”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับบุคคลทั่วไป “ตั้งชื่อแบรนด์ให้ปัง ด้วยพลังของภาษา”

คอนเสิร์ตขับร้องประสานเสียง “EARTH, Teach Me”

นิสิตวิศวฯ รับรางวัลชนะเลิศ งาน TOT Hackathon 2019 สาขา Big Data Analytics

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ

แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Smart Vet Smart Society by SmartHeart

ใส่บาตรหนังสือ – เปิดศูนย์หนังสือจุฬาฯ จามจุรีสแควร์

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X