กิจกรรม “ใส่บาตรหนังสือ” ครั้งที่ 12

“เปิดโลกกว้างทางการศึกษาและอาชีพ”

เทศกาลขนมและของขวัญครั้งที่ 29 “ARTED GIFT DOT” 7-8 ก.พ.นี้

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์

แสดงความยินดีแก่นักกีฬาจุฬาฯ ใน“ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์”

ผู้บริหารจุฬาฯ ลงนามถวายพระพร

รับมอบหน้ากากอนามัยจาก อย.

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับนิสิตเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (แผน ข.) นอกเวลาราชการ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีเปิด “ศูนย์ 5G AI / IoT Innovation Center”

การบรรยายเรื่อง “สเปนในราชสำนักอยุธยา”

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ รับสมัครปริญญาโท – เอก สาขาคณิตศาสตร์

นิทรรศการศิลปะ “Energy of Asia พลังแห่งเอเชีย”

รับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตร “PPC CHULA International Program”

รวมบทความดราม่า เรื่อง PM2.5 จากภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

,

แถลงข่าวงานวันนักประดิษฐ์ 2562

ประกาศจุฬาฯ งดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองในอากาศ ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัทซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด

การอบรม ความรู้ด้านกองทุนเงินทดแทน และสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน

ประชุมชี้แจงมาตรการลดขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในจุฬาฯ

Prof. Lily Kong, Provost, Singapore Management University ประเทศสิงคโปร์ เยือนจุฬาฯ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X