ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยประเทศเม็กชิโก

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เลือกตั้ง 4.0 Social Media กับการเมืองไทย”

ประชุมนานาชาติ“Measuring Population Ageing: Bridging Research and Policy”

งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Smart Vet Smart Society by SmartHeart”

PMCU ผนึกพันธมิตร นำสายสัญญาณสื่อสารลงใต้ดินทั่วสยามสแควร์

ประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ “สังคมสูงวัย”

ครุศาสตร์คอนเสิร์ต “ชีวิตบรรเลง บทเพลงดำเนิน”

บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรจุฬาฯ

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “เลือกตั้ง 4.0 Social Media กับการเมืองไทย”

บรรยายพิเศษ CUVIP Talk ครั้งที่ 4 “เรื่อง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท “หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิก”

การบรรยายสาธารณะเรื่อง “เรียนรู้ร่วมกันตามแนวทางโรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้”

เสนอชื่อโครงการหรือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

งาน “วันมาฆบูชา” ที่ธรรมสถาน จุฬาฯ

พิธีเปิดกีฬาบุคลากรจุฬาฯ ครั้งที่ 41

พิธีเปิดนิทรรศการแฟชั่นจุฬาฯ – เกาหลีใต้

สัมมนานำเสนอผลงานวิจัย “ว่าด้วยรัฐสวัสดิการ: บทเรียนจากยุโรปสู่ประเทศไทย”

ผลการตรวจติดตามค่า PM2.5 ในจุฬาฯ 14 ก.พ. 2562 ยังคงพบค่า PM2.5 อยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ รุ่นที่ 84

นิทรรศการผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ครั้งที่ 8

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X