ผลงานวิจัยจุฬาฯ ได้รับรางวัล “การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561”

,

โครงการอบรม “การทำวิจัยทางนิติศาสตร์ขั้นสูง”

ผู้บริหาร และคณาจารย์จุฬาฯ ทูลเกล้าถวายแจกันดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

กิจกรรมดีๆ….คลินิก “โภชนาการเกี่ยวกับการกินคลีนในรูปแบบต่างๆ” ในโครงการ ปุยนุ่น Fit 2018

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

จิตวิทยา จุฬาฯ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมผู้วางแผนการเกษียณ

งาน Chulalinet Fair ครั้งที่ 9

เสวนา “สื่อ Online ถูกใจ หรือ ถูกต้อง?”

งาน “อนาคตเมืองอาเซียน” THE FUTURE OF ASEAN CITIES

งาน “แสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรเกษียณ”

งาน Signing and Opening Ceremony of TRCCS

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยจุฬาฯ ประจำปี 2561

บรรยาย เรื่อง “เงินทองต้องวางแผนฉบับมนุษย์เงินเดือน”

งานสัมมนาเรื่อง Food Justice Public Lecture “The Right to Healthy Food: An Experience from India”

เสวนา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในโลกของการเปลี่ยนแปลง”

พิธีกตเวทิตาผู้มีอุปการคุณด้านทุนการศึกษา

การอบรม เรื่อง “สัญญาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย”

การอบรม เรื่อง “สิทธิบัตรกับงานวิจัย”

บริจาคที่ดินให้จุฬาฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

“แผ่นแปะฉีดวัคซีนด้วยเข็มขนาดจิ๋ว” นวัตกรรมจากอาจารย์วิศวฯ จุฬาฯ ราคาถูก ปลอดภัย ใช้งานง่าย ไม่เจ็บ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X