ลงนามบันทึกข้อตกลงนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดการของเสีย

การบรรยายความรู้คู่สุขภาพ เรื่อง “รักษ์ไต”

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Skate Asia 2018

, ,

อาจารย์คณะทันตแพทย์ จุฬาฯให้สัมภาษณ์งานวิจัยในรายการ “NBT มีคำตอบ”

งาน GenEd Fair 2018

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

งาน “จัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 : มหัศจรรย์วันหนังสือ”

คำชี้แจง เรื่อง การดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีอาจารย์ผู้สอน (โครงการพิเศษ) มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับนิสิตหญิง ฉบับที่ 1/2561

อบรม “เทคนิคการถ่ายภาพข่าวประชาสัมพันธ์ เล่าเรื่องด้วยโทรศัพท์มือถือ”

เสวนา “ทางเลือกการศึกษาสำหรับคนพิเศษ ….”เรียนร่วมกัน หรือ แยกกันเรียน”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทอดพระเนตรการแสดงวิพิธทัศนา ครั้งที่ 8 “ต่าง/เข้าใจ เดอะมิวสิคัล”

บรรยายพิเศษ Belgium in Focus: History, Economic Policy, and Politics

งาน “2018 Thailand Brass Day”

เปิดคลินิคสอนวิ่งใน “โครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่”

พิธีไหว้ครูดนตรีไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

ขอเชิญชมการแสดงดนตรี CU String Orchestra

พิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

“ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ” ตอกย้ำอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาล เปิด “ห้องปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ฮาลาล ตันสรี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ”

วิจัยไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตอน น้องหมาหัวกระดาษ

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (Halal Science Week 2018)

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X