บัญชีมหาบัณฑิต MAcc 27 เปิดรับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562

สาขาวิชายุโรปศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) รับสมัครนิสิตระดับปริญญาโท 2562

รับสมัครนิสิตใหม่ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลการตรวจติดตามค่า PM2.5 ในจุฬาฯ 13 ก.พ. 2562 พบค่า PM2.5 เพิ่มขึ้น

นิทรรศการ “ภารกิจพิชิตขั้วโลก”

โครงการเติมพลังความรู้สำหรับพี่น้องผองเพื่อนด้านแผน (ครั้งที่ 1)

“RESEARCH : A way of thinking” อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนิสิตบัณฑิตศึกษา

เชิญชวนนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรม Open House หลักสูตรวิศวกรรมชีวเวช (Biomedical Engineering)

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ – จุฬาฯ ครั้งที่ 73

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ งานเดิน-วิ่งการกุศล “อักษรฯ จรัล 102”

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ “ลายฝาท่อสยามสแควร์”

สำนักพิมพ์จุฬาฯจัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์

รับสมัครนิสิตเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท – เอก สาขานิเทศศาสตร์

โครงการ แรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

พิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิธนาคาร SMBC 

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การสื่อสารเพื่อสื่อใจ สง่างามจากภายในสู่ภายนอก”

“Chamchuri Health Service 24 Hours 365 Days” โดยศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัล“สภาวิจัยแห่งชาติ” รวม 30 รางวัล ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

, ,

Obihiro University of Agriculture and Veterinary Science ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

ความรู้เกี่ยวกับ “อันตรายจากมลพิษทางอากาศ” และ “คำแนะนำในการดูแลบ้านเรือนและชุมชน”

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X