ขอเชิญร่วมบริจาค “รวมใจจากสามย่านสู่ยอดดอย”

“สัตวแพทย์ไทย ใส่ใจสุขภาพทุกชีวิต” งาน “106 ปี วันสัตวแพทย์ไทย”

CU TOYOTA Ha:mo ขนส่งสาธารณะประหยัดพลังงาน

พิธีตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

BALAC Talks ครั้งที่ 4 “A Thai Contribution to Global Dialogue”

ละครเวที “ปรารถนา: ภาพเหมือนการเข้าสิง”

เทศกาลเกาหลี ครั้งที่ 8 ฉลองความสัมพันธ์ 60 ปี ไทย – เกาหลี

Sasin Open House 2018

กิจกรรมจาก CUVIP ประจำเดือนสิงหาคม 2561

“การออกกำลังกายด้วยตนเองโดยการใช้แรงต้าน” โครงการปุยนุ่น FIT 2018

ความรู้คู่สุขภาพ “การป้องกันโรคเบาหวาน และภาวะแทรกซ้อน”

งานวัน “อาสาฬหบูชา” 27 ก.ค. นี้ ที่ธรรมสถาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการขึ้นเงินเดือน ประจำปี 2562 ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

“สัปดาห์จุฬาฯ อาเซียน ครั้งที่ 7” Chula-ASEAN Week

ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น “ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS 2562”

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

บรรยาย “บาลีสันสกฤตพิจารณ์”

เปิด “UMAP Discover Camp 2018”

จุฬาฯ งดแจกถุงพลาสติก ตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 เป็นต้นไป

ประชุมวิชาการฮาลาลนานาชาติ และนิทรรศการ Halal Digital

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X