ประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561

Singhdam Run Clinic ครั้งที่ 1

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดรับสมัครปริญญาโท ในเวลา – นอกเวลาราชการ

พระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา

แสดงความยินดีครบรอบ 47 ปี หนังสือพิมพ์ The Nation

ความรู้คู่สุขภาพ “กินดี มีสุข อ่อนวัย ห่างไกลโรค”

นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

,

โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

วิศวฯ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ “Digital Transformation towards Smart Nation”

ปาฐกถาสุภา ศิริมานนท์ ประจำปี 2561

อบรมความรู้คู่สุขภาพ “ปรับท่าวันละนิด…ชีวิตเปลี่ยน”

เสวนา “ต้นทุนชีวิต ติดพลังบวกให้เด็กไทย”

นักวิทยาศาสตร์ปากีสถานเข้าอบรมด้านห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ฮาลาล

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื่อง “The Role of Literature on the 21st Century”

อบรม“หลักและวิธีเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ”

เขียนบทความทางพระพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์

ประชุมวิชาการนานาชาติสตรีผู้มีชื่อเสียงในอาเซียน

“ใบกะเพรา – สวิมมิงแคร์” เจลป้องกันผิวฟันจากกรดคลอรีน ลดการเสียวฟันและการทำลายเคลือบฟันขณะว่ายน้ำ

,

แถลงข่าวงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

แสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X