ต้อนรับเอกอัครราชทูตประเทศภูฏาน

ขอเชิญร่วมงาน “หล่อเทียนพรรษา” 13 ก.ค. นี้

พระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 5 “เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ”

Body Combat

“บริจาคโลหิต 60 ปี สาธิตจุฬาฯ”

เสวนาธรรมเรื่อง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?”

หลักสูตรการตลาดระยะสั้น “Effective Branding in Action” เปิดรับสมัคร รุ่นสุดท้ายของปี 2018

งาน “Bangladesh Fair 2018” ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตจุฬาฯผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “กอไผ่ลายดอก”

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561

“บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ – บัญชี จุฬาฯ”

วันโยคะสากล ครั้งที่ 4

“มิถุนายน” เดือนนี้รักสิ่งแวดล้อม ตอน วันสิ่งแวดล้อมโลก

“สัปดาห์เพื่อสุขภาพ” จำหน่ายสินค้าราคาถูก

การเสวนาธรรมเรื่อง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?”

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล”

มาออกกำลังกายกันเถอะ “Body Combat” ในโครงการปุยนุ่น FIT 2018

นิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 12

นิทรรศการฟุตบอลโลก 2018

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X