บรรยายพิเศษ “พระราชปณิธานรัชกาลที่ 9 ในความทรงจำ”

การรายงานการเงินสำหรับผู้บริหารด้วยระบบ CU-ERP

แถลงข่าว “Thailand Halal Assembly 2018”

ผ้าคลุมไหล่ Transform เป็นถุงผ้าสารพัดประโยชน์

การบรรยายพิเศษหัวข้อ “Presentation of the Books of the Kazakhstani Authors”

อบรมเชิงปฏิบัติการ “Selection and Assessment in Organization”

รับสมัครนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ)

การแสดงดนตรีไทย “จุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๗”

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ “นวัตกรที่มีผลงานดีเด่น” ในงานประกวดนวัตกรรมที่โครเอเชีย

, , ,

ประกวดแต่งกลอน “ไม่ให้ ไม่รับ ไม่ทนต่อการทุจริต”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเยี่ยมร้านกาชาดจุฬาฯ

,

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

เชิญร่วมงานกาชาด ประจำปี 2561 แวะชมร้านกาชาดจุฬาฯ

ปาฐกถาพิเศษโดยอดีตรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย

งานลอยกระทง จุฬาฯ ปี 2561 “รักษ์ มันส์ ลอย”

บรรยายพิเศษ Mapping SDG interactions

อบรม “การบริหารเงินลงทุน”

ลอยกระทง จุฬาฯ “รักษ์ มันส์ ลอย” สืบสานประเพณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

พิธีลงนามความร่วมมือจุฬาฯ – GDUFS

พิธีมอบรางวัลโครงการ “ปุยนุ่น FIT 2018” กิจกรรมการเดิน 10,100 ก้าว

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X