งาน “Bangladesh Fair 2018” ครั้งที่ 1

ประกาศรายชื่อนิสิตจุฬาฯผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพลเมืองโลก ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฟังดนตรีที่จุฬาฯ “กอไผ่ลายดอก”

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 3/2561

“บทเพลงแห่งกาลเวลา 80 ปี พาณิชย์ – บัญชี จุฬาฯ”

วันโยคะสากล ครั้งที่ 4

“มิถุนายน” เดือนนี้รักสิ่งแวดล้อม ตอน วันสิ่งแวดล้อมโลก

“สัปดาห์เพื่อสุขภาพ” จำหน่ายสินค้าราคาถูก

การเสวนาธรรมเรื่อง “Thailand 4.0 รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา จริงหรือ ?”

การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติงาน และธรรมาภิบาล”

มาออกกำลังกายกันเถอะ “Body Combat” ในโครงการปุยนุ่น FIT 2018

นิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อ “บ้านเมืองของเรา” ครั้งที่ 12

นิทรรศการฟุตบอลโลก 2018

CU NEX กับรูปแบบการใช้ชีวิตของนิสิตจุฬาฯ

สัมมนาพิเศษครั้งที่ 26 จุฬาฯ – อาซาฮี 2018

นิทรรศการฟุตบอลโลก 2018

อบรมหลักสูตร”ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น”

สรุปเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 13 “ TCAS – ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย”

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ สายปฏิบัติการ

เวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 13 ทีแคส – ทีใคร มองอนาคตการศึกษาไทย

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X