ทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงการพระไตรปิฎกศึกษา เรื่อง “เทศนาโปรดชฎิล : คุณค่าของอโลภะ อโทสะ อโมหะ”

งาน “วิสาขบูชา” ณ ธรรมสถานจุฬาฯ

โอสถศาลาโฉมใหม่เปิดให้บริการ

งานครบรอบ 85 ปี ตึกจักรพงษ์และ 30 ปี หอประวัติจุฬาฯ

มหกรรมอาหาร “Amazing Thai Taste Festival” ณ สยามสแควร์

เปิดโลกลานเกียร์ “การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมในยุค Disruption” เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Local livelihood situation and peace process in Myanmar: Dynamic of Changes in Kachin state

กิจกรรมโครงการ CUVIP “ชีวิตในโลกดิจิตอล เงินตราในอนาคต”

การแสดงละครนอก เรื่องไกรทอง

กิจกรรมโครงการ CUVIP “การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศคะแนนต่ำสุด จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา TCAS ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)

ดาวน์โหลดแอปฯ CU NEX ได้แล้ววันนี้ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

คำถามที่พบบ่อย FAQ ภายใต้โครงการ CU NEX (โครงการความร่วมมือระหว่าง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ ธนาคารกสิกรไทย)

สัมมนาวิชาการ “เขียนบทความทางพุทธศาสนาอย่างไรได้ตีพิมพ์”

ขอเชิญชวน… ร่วม “บริจาคโลหิต 60 ปีสาธิตจุฬาฯ”

ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง HUMAN TRAFFICKING, MODERN SLAVERY: EXPLORING FUTURE SPECTRUM AND PROTECTION OF SURVIVORS

ขยายเวลา “การประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบ CU-CAS”

หลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรมขยายเวลาการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

โครงการแรกพบ อาจารย์และบุคลากรใหม่

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X