ขอเชิญชม คอนเสิร์ต “Thailand Youth Choral Camp 2018”

ขอเชิญเข้าฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “WISC-V: Basics & Beyond”

การแสดงดนตรี “Road to Belgium” โดย CU Clarinet Ensemble

จุฬาฯ ต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากเมียนมาและเวียดนาม

ขอเชิญชม รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ ๒๐๔ การแสดงละครนอก “เรื่องไกรทอง “

ก้นบุหรี่: ขยะสารพิษ ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เสวนา Rest in Peace 3 : “บ้านสุดท้ายของชีวิต” สังคมเคลื่อนย้ายสู่การตายข้ามวัฒนธรรม ไทย- พม่า-อินเดีย-ญี่ปุ่น

เสวนา เรื่อง “บุพเพสันนิวาส: การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยจิตวิทยาการสื่อสารสู่การเรียนรู้ละครยุคดิจิทัล”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นิสิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2561

เชิญชวนบุคลากรจุฬาฯร่วมกิจกรรมคลินิก “โภชนาการเบื้องต้นในการควบคุมน้ำหนัก”

4 นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ปี 2560

พระไตรปิฎกศึกษา ชุดพระพุทธเทศนา 45 พรรษา ครั้งที่ 4 “ประกาศไตรสรณคมน์ครั้งแรกสมัยพุทธกาล”

น้ำดื่มจุฬาฯ…ใหม่ สะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

งาน “วันโยคะสากล ครั้งที่ 4”

นิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดภาพยนตร์ “โกงไมเท่” โครงการ True Young Producer Award ครั้งที่ 13

เปิดรับสมัครหลักสูตรวุฒิบัตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” Business Analysis Program รุ่นที่ 69 (หลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง)

งาน Open House “ศูนย์ Chula UDC”

รายการ “เทยเที่ยวไทย” ที่อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีแจ๊ส รายการ “T-Riot”

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X