เสวนาทางวิชาการ “พลังของภาษา ปัญญาสังคมไทย”

ความสำเร็จของจุฬาฯ ในการ “งดถุงพลาสติกในร้านสะดวกซื้อ ลดปริมาณขยะพลาสติก” เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

งาน Chula Safety 2018 : ชาวจุฬาฯ อุ่นใจ สร้างสังคมปลอดภัยใกล้ตัว

จุฬาฯ ใช้ “แก้วกระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ” Zero-Waste Cup ย่อยสลายได้ 100% เริ่ม 10 ก.ค. เป็นต้นไป

งาน CU First Date 2018

การประชุมทางวิชาการ “มณีปัญญา” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านภาษา วรรณคดี และคติชนไทย

JSPS เสนอทุนนักวิจัยจุฬาฯ ไปญี่ปุ่น

เวทีจุฬาเสวนาครั้งที่ 14 วิเคราะห์ปรากฏการณ์ถ้ำหลวง จากหลากมิติ

เวทีจุฬาฯ เสวนา “วิเคราะห์ปรากฏการณ์ถ้ำหลวงจากหลากมิติ”

เปิดตัว CU NEX Application

สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย

สุขภาพดี…ออกกำลังกายด้วย “Body weight”

อบรมการออกแบบผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เบื้องต้น

ประชุมวิชาการนานาชาติ “Theories and Methods of Ethnomusicology and Ethnochoreology in Different Parts of the World”

รัฐมนตรีประเทศบาห์เรนเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Sustainability of Regional Integration in the EU and ASEAN: In a Period of Weakening Multilateralism”

คณะผู้บริหารจุฬาฯลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทีมนิสิตจุฬาฯคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชาติ FoSTAT-Nestlé Quiz Bowl 2018

ให้สัมภาษณ์รายการ “หมอ on air” เรื่องงานวิจัย “ใบกะเพรา สวิมมิงแคร์”

,

ประชุมระดับนโยบายในการแก้ไขปัญหาประมงแบบ IUU แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทะเล พ.ศ. 2560-2561

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X