ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

รายการ “CU on the Road” รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษ ซึ่งจุฬาฯ เป็นผู้ริเริ่มการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของสังคมในลักษณะเวทีการแข่งขันความรู้ภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกว่า 60 โรงเรียนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวม 4 ภูมิภาค และกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องการสร้างเสริมสังคมไทยและก้าวไกลในสังคมโลก

รายการ “CU on the Road” มีความยาว 15 นาที/ตอน จำนวนทั้งสิ้น 65 ตอน ร่วมรับชมรายการ CU on the Road และร่วมลุ้นไปกับน้องๆ ผู้เข้าแข่งขันจากโรงเรียนทั่วประเทศ

[Spot] รายการ CU on the road

CU on the road ep.1 part 1/2

CU on the road ep.1 part 2/2

CU on the road ep.2 part 1/2

CU on the road ep.2 part 2/2

CU on the road ep.3 part 1/2

CU on the road ep.3 part 2/2

CU on the road ep.4 part 1/2

CU on the road ep.4 part 2/2

CU on the road ep.5 part 1/2

CU on the road ep.5 part 2/2

CU on the road ep.6 part 1/2

CU on the road ep.6 part 2/2

CU on the road ep.7 part 1/2

CU on the road ep.7 part 2/2

CU on the road ep.8 part 1/2

CU on the road ep.8 part 2/2

CU on the road ep.9 part 1/2

CU on the road ep.9 part 2/2

CU on the road ep.10 part 1/2

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X