ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.20 part 2/2

CU on the road ep.21 part 1/2

CU on the road ep.21 part 2/2

CU on the road ep.22 part 1/2

CU on the road ep.22 part 2/2

CU on the road ep.23 part 1/2

CU on the road ep.23 part 2/2

CU on the road ep.24 part 1/2

CU on the road ep.24 part 2/2

CU on the road ep.25 part 1/2

CU on the road ep.25 part 2/2

CU on the road ep.26 part 1/2

CU on the road ep.26 part 2/2

CU on the road ep.27 part 1/2

CU on the road ep.27 part 2/2

cu on the road ep.28 part 1/2

CU on the road ep.28 part 2/2

CU on the road ep.29 part 1/2

CU on the road ep.29 part 2/2

CU on the road ep.30 part 1/2

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X