ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.30 part 2/2

CU on the road ep.31 part 1/2

CU on the road ep.31 part 2/2

CU on the road ep.32 part 1/2

CU on the road ep.32 part 2/2

CU on the road ep.33 part 1/2

CU on the road ep.33 part 2/2

CU on the road ep.34 part 1/2

CU on the road ep.34 part 2/2

CU on the road ep.35 part 1/2

CU on the road ep.35 part 2/2

CU on the road ep.36 part 1/2

CU on the Road ep.36 part 2/2

CU on the road ep.37 part 1/2

cu on the road ep.37 part 2/2

CU on the road ep.38 part 1/2

CU on the road ep.38 part 2/2

CU on the road ep.39 part 1/2

CU on the road ep.39 part 2/2

CU on the road ep.40 part 1/2

เพิ่มเติม

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X