ข่าวสารและสาระความรู้

CU on the Road

รายการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษแบบสัญจรสำหรับเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ

CU on the road ep.61 part 1/2

CU on the road ep.61 part 2/2

CU on the road ep.62 part 1/2

CU on the road ep.62 part 2/2

CU on the road ep.63 part 1/2

CU on the road ep.63 part 2/2

CU on the road ep.64 part 1/2

CU on the road ep.64 part 2/2

CU on the road ep.65 part 1/2

CU on the road ep.65 part 2/2

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
X