ว่าที่บัณฑิตป้ายแดงรั้ว “จามจุรี” ก้าวข้ามข้อจำกัดทางร่างกาย ใจสู้…สู่ความสำเร็จ

“จุฬาฯ-มธ. คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุนประจำปี 2562”

VIEW ONLINE

สพฐ. จับมือจุฬาฯ ใช้ “Active Learning” พลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทย

VIEW ONLINE

“LawLAB จุฬาฯ” เสริมทักษะว่าที่หมอความเปิดตำรานอกห้องเรียน

“จุฬาฯ-ใบยา” ประกาศความสำเร็จ วัคซีนป้องกัน Covid-19 จากใบพืช

VIEW ONLINE

จุฬาฯเปิดหลักสูตรการเมืองตอนเผือกร้อน เปิดลงทะเบียนพรึบเดียว ‘เต็มแล้วจ้า’ วิชา ‘เสรีภาพในการชุมนุมกับกฎหมาย’

VIEW ONLINE

จุฬาฯ นำนวัตกรรมเด่นร่วมจัดแสดงในงาน มติชนเฮลท์แคร์ 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

VIEW ONLINE

จุฬาฯ โชว์ “นวัตกรรมรับมือโควิด-19”

VIEW ONLINE

สนช.ประกาศรางวัลสตาร์ตอัพแห่งปี

VIEW ONLINE

“LawLAB” นิติจุฬาฯ นวัตกรรมเสริมนิสิต

เมื่อโลกมีโควิด-19 ชีวิตก็นิวนอร์มอล

VIEW ONLINE

การปรับตัวที่ไม่มีวันสิ้นสุด

จุฬาฯ เสวนา “ถอดบทเรียนเหตุระเบิดเบรุต… จุดชนวนความปลอดภัยอย่างยั่งยืน”

แห่เรียน “CHULA MOOC” นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง

ชีวิตวิถีใหม่…คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ นำ iPad สอบออนไลน์ 100%

VIEW ONLINE

นิสิตสัตวแพทย์จุฬาฯ จิตอาสาดูแลหมาแมวจรจัด ทุกชีวิตมีค่า…อย่าทิ้งขว้าง

สิ่งที่อาเซียนต้องทำเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19

VIEW ONLINE

“วัคซีนไทย” ทดสอบในคน ล้ำหน้าอันดับต้นของโลก

VIEW ONLINE

คนรุ่นใหม่ยึดมั่น ปชต. เชื่อพลังสู่การเปลี่ยนแปลง

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนา “การฟ้องคดีอาญาโดยรัฐกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน”

VIEW ONLINE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X