ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

เชิญร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์เงียบเรื่อง “ช้าง” (Chang Silent Film)

เชิญชมนิทรรศการและร่วมโหวตผลงานโครงการประกวด “FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022”

ลงทะเบียนนัดปรึกษาแพทย์สำหรับผู้ที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ จากศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย