ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

ปฏิทินกิจกรรม

เชิญชวนนิสิต นักศึกษาออกบูธขายของ งาน เท FLEAMARKET SEASON 4

ภาควิชาศิลปการละคร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เชิญชมละครเวทีเรื่อง “Blink”

อบรมฝึกปฏิบัติการใช้เทคนิคปรับพฤติกรรมเด็กอย่างเหมาะสม

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย