ข่าวสารและความเคลื่อนไหว

จุฬาฯ ในสื่อ

VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE
VIEW ONLINE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย