Soเชี่ยว EP20 การถือโทรศัพท์สลับมือซ้ายและขวามีผลต่อการรับสัญญาณ จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP21 ภรรยาตบสามี ได้รับโทษทางกฎหมายจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP22 วิตามินที่ช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของทารก มีจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP23 ตัวเหี้ยทำลายระบบนิเวศจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP24 อุจจาระตกค้างในลำไส้สามารถทับเส้นเลือดในกระเพาะและกดกระดูกสันหลังได้จริงหรือ

Soเชี่ยว EP25 ให้อาหารปลาบริเวณแนวปะการังทะลายระบบนิเวศ จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP26 ป้อนอาหารเสริมทารกอายุก่อน 6 เดือนเป็นอันตรายจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP27 ทำหมันให้แมว ทำแล้วดีจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP28 ประชาชนถ่ายรูปและบันทึกเสียงการทำงานของตำรวจ ผิดกฎหมายจริงหรือ

Soเชี่ยว EP29 การใช้สื่อในเด็กช่วยส่งเสริมพัฒนาการจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP30 แมวเข้าใจมนุษย์ทุกอย่าง จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP31โรคเอดส์หมูเอดส์ไก่ระบาด ควรงดกินเนื้อหมูเนื้อไก่จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP32 ร่างกายผลิตแอลกอฮอล์ได้เอง จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP33 Norovirus กำลังระบาดหนัก จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP34 พบปลิงในปู! จึงควรงดกินส้มตำใส่ปูดอง จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP35 นอนตะแคงขวากระตุ้นโรคกรดไหลย้อนให้แย่ลง จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP36 ปลามีความเจ็บปวด จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP37 ใส่มือถือในกระเป๋ากางเกงเสี่ยงเป็นหมัน จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP38 พืชมีความรู้สึกและกรีดร้องเหมือนมนุษย์ได้ จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP39 น้ำยาบ้วนปากช่วยฆ่าเชื้อโรคส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ จริงหรือไม่

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X