ข่าวสารและสาระความรู้

Soเชี่ยว

รายการที่จะร่วมไขความจริงเท็จกับประเด็นที่เป็นกระแสและถูกแชร์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์

Soเชี่ยว EP81 Glucosamine Sulphate อันตรายต่อผู้ป่วยเบาหวาน ต้อหิน และผู้แพ้อาหารทะเลจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP82 ดื่มน้ำใบโหระพาช่วยให้หลับสบาย จริงหรือไม่

Soเชี่ยว Ep83 เมื่อคนเหงาเป็นหวัด อาการจะหนักกว่าคนไม่เหงาจริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP84 ห้ามดื่มน้ำมะพร้าวขณะมีประจำเดือน จริงหรือไม่

Soเชี่ยว EP85 มีเพศสัมพันธ์กับผู้ติดเชื้อ HIV โดยไม่ได้ป้องกัน มีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อ จริงหรือไม่

Soเชี่ยว (Ep.สุดท้าย) – สรุปเรื่องราวที่น่าสนใจตลอด Season

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

X