จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยไทยด้วยเคล็ดลับพิเศษ

,

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก AAALAC International

,

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย

, ,

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

,

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย

,

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ใน QS Asia University Rankings 2020

,

ทีมนิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Case ธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา

, ,

คำแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562

, ,

จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ จาก Best Global Universities 2020 โดย U.S. News & World Report

,

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จุฬาฯ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานจาก Chartered Institute of Library and Information Professionals (CILIP) เป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

,

นิสิตจุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดระบายสี “แต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาวอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

,

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Leadership Award ขั้นสูงสุด จากสหราชอาณาจักร

,

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X