นิสิตและอาจารย์สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรม และร่วมนำเสนอบทความวิจัย

,

กลับมาอีกครั้ง! CU on the Road season3: the quiz show in English

,

‘ศศินทร์’ สถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับมาตรฐานยุโรป BSIS ชี้วัด “Impact”

,

จุฬาฯ ครองอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยไทยด้วยเคล็ดลับพิเศษ

,

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล จาก AAALAC International

,

นิสิตสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ชนะเลิศการประกวดออกแบบลายตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย

, ,

อาจารย์แบบอย่างสภาคณาจารย์จุฬาฯ ประจำปี 2562

,

นิสิตทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยที่ออสเตรเลีย

,

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 ของประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ใน QS Asia University Rankings 2020

,

ทีมนิสิต BBA จุฬาฯ ชนะเลิศการแข่งขัน Case ธุรกิจระดับโลกที่แคนาดา

, ,

คำแนะนำสำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าฟังสมเด็จพระสันตะปาปาฟรันซิส ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 22 พฤศจิกายน 2562

, ,

จุฬาฯ ได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ จาก Best Global Universities 2020 โดย U.S. News & World Report

,

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X