Thailand’s Reputation Awards พิธีประกาศรางวัลองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย

, ,

พิธีเชิดชูเกียรตินิสิตที่ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563

, ,

“จุฬาฯ – ใบยา” เดินหน้าประกาศความสำเร็จวัคซีนป้องกัน COVID-19 จากใบพืช

,

จุฬาฯ ได้รับรางวัล Prime Minister Award 2020 : Innovation for Crisis

,

“LawLAB” จุฬาฯ แพลตฟอร์มใหม่การเรียนกฎหมายจากประสบการณ์จริง

,

บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลพระราชทาน ปี 2562 ตัวอย่างเยาวชนผู้ไม่เคยหยุดพัฒนาตนเอง

,

บุคลากรจุฬาฯ ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562

,

นิสิตสัตวแพทย์ จุฬาฯ ชนะเลิศนวัตกรรมสายอุดมศึกษา “วัคซีนแช่นาโนแบบเกาะติดเยื่อเมือกต้านโรคเหงือกเน่าในปลา”

,

อาจารย์จุฬาฯ คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น 2563

,

โครงการ “จุฬาอารีมอบหุ่นยนต์” ดูแลผู้สูงอายุ

, ,

นิสิตจุฬาฯ รับรางวัล “ผลงานนวัตกรรมอุดมศึกษา 2563”

, ,

ทีมนิสิตจุฬาฯ โชว์ผลงาน Delivery Refill Service คว้ารองชนะเลิศ Startup Thailand League 2020

,

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X