ความสำเร็จของนิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ นักออกแบบรุ่นใหม่ ชนะเลิศการออกแบบสถาปัตยกรรม “Asia Young Designer Awards 2020”

,

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ส่งมอบเครื่องผลิตละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สำหรับฆ่าเชื้อให้โรงพยาบาลพิจิตร

,

พิธีเปิดศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์

,

อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ ปี 2563

,

นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ค้นพบปะการังอ่อนชนิดใหม่ของโลก ได้รับพระราชทานนาม “สิรินธรเน่”

,

เปิดตัว “ไฟท์ฝุ่น สเปรย์” ผลิตภัณฑ์ลดฝุ่น PM2.5 นวัตกรรมจากงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

,

ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ “ศูนย์วิจัยไพรเมทระดับชาติแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองระดับนานาชาติ” จาก AAALAC International

,

คณาจารย์และนักวิจัยจุฬาฯ Top 2% ของโลก นักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์และอ้างอิงสูงที่สุดในโลก

, ,

“คนดีศรีจุฬาฯ” ปี 2563 แบบอย่างที่น่าชื่นชมของบุคลากรรั้วจามจุรี

,

อาจารย์ นักวิจัยจุฬาฯ ได้รับ “รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ปี 2564”

,

พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563

, ,

จุฬาฯ จัดพิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2563

,

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X