อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Leadership Award ขั้นสูงสุด จากสหราชอาณาจักร

,

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัล จากการแข่งขัน ภาษาอินโดนีเซียสำหรับชาวต่างชาติ

,

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Hackathon “เปิดวาร์ปเส้นทางการค้า ด้วยดาต้าทั่วหล้าฟ้าดิน”

,

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะการประกวด Startups of Space เป็นตัวแทนประเทศและภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับโลก

,

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ  ได้รับ “รางวัลนักวิชาชีพสตรีตัวอย่าง ส่วนภูมิภาค ภาคกลาง ประจำปี 2562”

,

ผลงานการออกแบบ “อาคารโรงเรียนอนุบาลดุมใหญ่” โดยนิสิต INDA คว้า 2 รางวัลระดับโลก

, ,

ทีมนิสิตจุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Grab Campus Challenge 2019

,

ทีมนิสิตจุฬาฯ ชนะรางวัล Best Report จากการแข่งขันแผนการตลาดระดับนานาชาติ ณ ประเทศสิงคโปร์

, ,

นิสิตเก่าคณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จากการประชุมวิชาการบุหรี่และสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18

,

จุฬาฯ ครองอันดับ 1 มหาวิทยาลัยไทย 7 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2020

,

รศ.ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูตแห่งมหาสมุทรเพื่อความยั่งยืนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

,

คณาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลจากงาน International Exhibition of Inventions Geneva ครั้งที่ 47

, ,

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X