นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ได้รับรางวัล Best Presenter Award ในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มาเลเซีย

,

อุทยาน 100 ปี จุฬาฯ คว้ารางวัลโครงการสร้างเสร็จระดับใหญ่ในเวทีโลก WLA Awards 2019

,

อาจารย์จุฬาฯ ได้รับรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2562

,

นักวิจัยจุฬาฯ รับรางวัล“สภาวิจัยแห่งชาติ” รวม 30 รางวัล ในวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2562

, ,

นิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศ DAT Graduate Research Competition Award

,

นิสิตแพทย์ จุฬาฯ รับพระราชทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ปี 2561

,

ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ “นวัตกรที่มีผลงานดีเด่น” ในงานประกวดนวัตกรรมที่โครเอเชีย

, , ,

สาธิตจุฬาฯ คว้า 14 รางวัลการประกวดนวัตกรรม “World Invention Creativity Olympic” 2018 ที่เกาหลีใต้

,

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Skate Asia 2018

, ,

ขนส่งสาธารณะประหยัดพลังงาน ด้วย CU Bike

,

นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

,

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุด ในงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่โปแลนด์

,

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X