ศ.ภญ.ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ “นวัตกรที่มีผลงานดีเด่น” ในงานประกวดนวัตกรรมที่โครเอเชีย

, , ,

สาธิตจุฬาฯ คว้า 14 รางวัลการประกวดนวัตกรรม “World Invention Creativity Olympic” 2018 ที่เกาหลีใต้

,

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขัน Skate Asia 2018

, ,

ขนส่งสาธารณะประหยัดพลังงาน ด้วย CU Bike

,

นิสิตวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัล การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

,

อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติชั้นสูงสุด ในงานประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่โปแลนด์

,

บุคลากรวิศวฯ จุฬาฯ คว้า 2 รางวัลระดับดีมาก การประชุมวิชาการ ปขมท. ครั้งที่ 10

,

นวัตกรรม “การผลิตข้อสะโพก” เพื่อคนไทยของจุฬาฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบสากลแบบครบวงจรเป็นแห่งแรกในประเทศไทย

, ,

“กล่องพลังงานฉุกเฉินเติมเชื้อเพลิงได้ง่าย” สิ่งประดิษฐ์จากอาจารย์คณะวิศวฯ จุฬาฯ ได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรติยศที่เจนีวา

,

นิสิตแพทย์จุฬาฯ คว้าแชมป์ตอบปัญหาวิชาการ ที่มาเลเซีย

,

นิสิตจุฬาฯ คว้าแชมป์ Overwatch Thailand University Tournament 2017

จุฬาฯ ได้รับเลือกเป็นที่ตั้ง “สังขวิทยาสมาคมแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้” สร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรวิจัยด้านหอยและปลาหมึกในไทยและอาเซียน

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X