งานเปิดตัวโครงการ “ศึกษาวิจัยจำลองกระบวนการจัดการ ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

, ,

อบรมฝึกปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ (รุ่นที่ 1/2563)

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

วช. ให้ทุนพัฒนานักวิจัยจุฬาฯ ร่วม 36 หน่วยงาน 54 บริษัท

PMCU Solar Carpark ต้นแบบสมาร์ทคอมมูนิตี้ รักษาสิ่งแวดล้อม เสริมคุณภาพชีวิตเมืองน่าอยู่

,

รองอธิการบดีจุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่องการเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

,

ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาฯ ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 ประเภทนวัตกรรมการบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น

, ,

โครงการ “จุฬาฯ สามัคคี” ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำป่าที่จังหวัดน่าน

พิธีมอบเข็มทองคำเกียรติคุณแก่บุคลากรจุฬาฯ

จุฬาฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์เรื่อง FAAMAI Digital Arts Hub

,

การประชุมคณะกรรมการฝ่ายแผนงานและกลยุทธ์ ที่ประชุมอธิการบดี 4 เครือข่าย ทปอ.

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X