แถลงข่าวความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีน​โควิด-19​ โดยคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หลังทดสอบในลิงได้ผลดี​ เดินหน้าทดสอบในจิตอาสา

,

สัมมนาผู้บริหารระดับต้น หลักสูตร “CHULA NEXT LEADERS” รุ่นที่ 11

“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับภาคีแห่งความรู้เพื่อความยั่งยืน”

การแสดงดนตรี ทีฆาดุริยางค์ ทางพระเจนฯ

ผู้บริหารจุฬาฯ รับมอบชุด “Welcome Back to See You (CU) Kit”

โครงการแรกพบอาจารย์และบุคลากรใหม่

“Chula Innovations for Society”แถลงข่าวความร่วมมือระหว่าง CU Innovation Hub กับภาคเอกชน ต่อยอดนวัตกรรมสเปรย์หน้ากากผ้า Tigerplast MaskShield+กรองฝุ่น ป้องกันไวรัส เสริมความมั่นใจชีวิตช่วง New Normal

,

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จ.สระบุรี จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พิสูจน์อัตลักษณ์สัตว์ทะเลที่แรกของโลก ต่อยอดสู่การอนุรักษ์

เยี่ยมชมความก้าวหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง ณ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาฯ

,

ศึกษาดูงานการออกแบบเพื่อประยุกต์ใช้ในผู้สูงอายุ

วิศวฯ จุฬาฯ ส่งมอบ “รถ CU กองหนุน” ให้โรงพยาบาลที่สงขลาและกำแพงเพชร

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X